грудень-лютий2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

У ім. В.О. Сухомлинського

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізико-математичні науки

 

Бойчук О.В. Теоретична фізика (класична механіка) [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей / О. В. Бойчук, М. Ю. Борисенко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – 203 с.

Тесленко Л.С. Математичний аналіз: У 5-ти частинах [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. 3. Числові і функціональні ряди / Л. С. Тесленко, О. М. Чадаєв, Я. П. Менько. – Миколаїв, 2014. – 121 с.

 

. БЖД

 

Динамічна анатомія [Електронний ресурс] : методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів немедичних спеціальностей / уклад. І.М. Рожков, В.М. Гордієнко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010. – 92 с.

Лисенков Е.А. Основи фізики полімерів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Е. А. Лисенков, Р. В. Дінжос, В. М. Махровський. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 232 с.

Основи ангіології [Електронний ресурс] : методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів немедичних спеціальностей / уклад. І.М. Рожков, В.М. Гордієнко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010. – 60 с.

Основи спланхнології [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів немедичних спеціальностей / І. М. Рожков, В. М. Гордієнко, О. Б. Спринь та ін. ; за ред. І.М. Рожкова. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010. – 244 с.

Рельєфна анатомія [Електронний ресурс] : методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів немедичних спеціальностей / уклад. І.М. Рожков, В.М. Гордієнко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010. – 64 с.

 

Технічні науки

 

Борисенко, С. А. Устенко, І. В. Устенко. – Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2016. – 276 с.

Погромська Г.С. Побудова запитів на мові SQI [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. С. Погромська. – Миколаїв, 2014. – 133 с.

Степашко В.С. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Степашко, О. С. Булгакова, В. В. Зосімов. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 196 с.

Сухомлин А. Лоция Азовского моря и Керчь-Еникальского пролива [Електронний ресурс] : оцифровано в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова в 2016 році / А. Сухомлин. – Николаев, 2016[1854].

Устенко С.А. Мережні інформаційні технології [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. А. Устенко, І. В. Устенко. – Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2016. – 321 с.

 

Сільське господарство

 

Гуцол Г.В. Радіоекологічна оцінка білкової продукції бджільництва [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / Г. В. Гуцол. – К., 2016. – 24 с.

Євтушевський М.Н. Екологічні основи мисливознавства та зоокультури в Україні [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук / М. Н. Євтушевський. – К., 2016. – 41 с.

 

науки

 

Наркологічна служба Миколаївської області (1950-2008 рр.) [Електронний ресурс] / А. Ф. Кісельов, С. Г. Хотіна, П. І. Римар, М. І. Іванов. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 175 с.

 

Історичні науки

 

Альминские чтения: Место Крымской (Восточной) войны в европейских военных конфликтах ХІХ в. [Текст] : материалы научно-практической конференции. Вып. 4. – Симферополь-Бахчисарай, 2014. – 144 с.

Гирич І. Київ в українській історії [Текст] : києвознавчі статті / І. Гирич. – К. : Смолоскип, 2011. – 304 с. – (В опр.).

З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ [Текст] : науковий і документальний журнал. 1(36). – К.-Х. : Права людини, 2011. – 416 с.

Кириченко С. Люди не зі страху: Українська сага. Спогади [Текст] / С. Кириченко ; перед. сл. Юрія Бадзя. – К. : Смолоскип, 2013. – 920 с. – (В опр.).

за ред. М.М. Шитюка. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 170 с.

Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]. Вип. 1(34). Історія. – Ужгород : Говерла, 2010. – 286 с.

Орлов Ю.Ф. Небезпечні думки: Мемуари з російського життя [Текст] / Ю. Ф. Орлов ; переклад з російської П. Ромка; передм. Є. Сверстюка. – К. : Смолоскип, 2012. – 406 с.

Плахотнюк М. Коловорот: Статті, спогади, документи [Текст] / М. Плахотнюк ; упоряд. та комент. В. Чорновіл. – К. : Смолоскип, 2012. – 510 с. – (В опр.).

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. П. Гай-Нижник. – К. : Леся, 2016. – 348 с. – (В опр.).

Степанов М.В. Космогонические мифы в орнаментах степных культур эпохи бронзы [Текст] : монография / М. В. Степанов. – К. : Видавець Олег Філюк, 2016. – 251 с.

Українські дипломатичні представництва в Німеччині: Документи і матеріали [Текст] / упоряд. В.М. Даниленко, Н.В. Кривець. – К. : Смолоскип, 2012. – 592 с. – (В опр.).

 

Економічні науки

 

Актуальні проблеми менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Україні в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010. – 210 с.

Бурова Т.А. Бухгалтерський облік та аудит [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. А. Бурова, О. М. Волковицька. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 135 с. – неопублікований документ.

Бурова Т.А. Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. А. Бурова, А. М. Ужва, О. С. Млінцова. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 130 с. – неопублікований документ.

Бурова Т.А. Моніторинг діяльності підприємств харчової промисловості: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Т. А. Бурова. – Херсон : Айлант, 2012. – 348 с. – (В опр.).

Бурова Т.А. Практикум з бухгалтерського обліку [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. А. Бурова, В. В. Волошина. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 133 с. – неопублікований документ.

Бурова Т.А. Практикум з податкового обліку [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. А. Бурова, О. М. Волковицька. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 134 с.

Бурова Т.А. Практикум з податкового обліку [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. А. Бурова, О. М. Волковицька. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 132 с. – неопублікований документ.

Гнатенко Є.П. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навчальний посібник / Є. П. Гнатенко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 163 с.

Гнатенко Є.П. Макроекономіка [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Є. П. Гнатенко. – Херсон : Айлант, 2012. – 136 с.

Гнатенко Є.П. Макроекономіка [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів; Компакт-диск / Є. П. Гнатенко. – Херсон : Айлант, 2012. – 136 с.

Гнатенко Є.П. Національна економіка: макро — та мікроекономічний аспект [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Є. П. Гнатенко. – Херсон : Айлант, 2012. – 534 с.

Гнатенко Є.П. Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є. П. Гнатенко. – Херсон : Айлант, 2012. – 208 с.

Горлачук В.В. Інноваційне управління земельною власністю [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Горлачук, А. В. Січко. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 180 с.

Клименко С.О. Організація фінансового і управлінського обліку та звітність бюджетних установ [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. О. Клименко, Л. В. Мікрюкова. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – 221 с. – (В опр.).

Клименко С.О. Організація фінансового і управлінського обліку та звітність бюджетних установ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. О. Клименко, Л. В. Мікрюкова. – Миколаїв : МНУ, 2012. – 221 с.

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, А. М. Малачієв та ін.. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 202 с.

Криленко В.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Криленко, Н. О. Корнєва. – Х. : Панов, 2016. – 182 с.

Мікрюкова Л.В. Аудит у галузях економіки [Електронний ресурс] : методичні вказівки для практичних, самостійних занять і виконання модульних контрольних робіт; Компакт-диск / Л. В. Мікрюкова. – Миколаїв, 2015. – 74 с.

Мікрюкова Л.В. Внутрішній аудит [Електронний ресурс] : посібник / Л. В. Мікрюкова. – Миколаїв, 2014. – 99 с.

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 2 (7) / за ред. І.Т. Кіщака. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 108 с.

Організаційно-економічні засади формування системи обліково-аналітичної інформації на підприємствах [Електронний ресурс] : монографія / Т. А. Бурова, А. М. Ужва, Є. П. Гнатенко та ін. ; за ред. Т.А. Бурової. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 282 с.

Поважний О.С. Фінанси підприємств [Текст] : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. С. Поважний, Н. А. Ясинська, Н. А. Шира. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 460 с. – (В опр.).

Симоненко В.К. Пятилетка крутого пике. Экономические эссе [Текст] / В. К. Симоненко. – К. : Довіра, 2016. – 327 с. – (В пер.).

Фінансовий аналіз. Збірник завдань і вправ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Н. О. Корнєва, Н. В. Данік, І. Ю. Рудь, Н. В. Ковгунова ; за ред. Н.О. Корнєва. – Миколаїв, 2012.

Ясинська Н.А. Управління особистими фінансами [Текст] : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Н. А. Ясинська. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 356 с. – (В опр.).

 

Політичні науки

 

Варзар І. Із контекстів минулих літ: Вибране в концептуальних і мемуарних вимірах [Текст]. Кн. 4. Правонадільчий феномен в політолого-правознавчому дискурсі / І. Варзар. – К. : МП Леся, 2016. – 280 с. – (В опр.).

Варзар І. Із контекстів минулих літ: Вибране в концептуальних і мемуарних вимірах [Текст]. Кн. 3. Політичний портрет Петра Могили на історичному тлі та в контекстах реалій Ренесансної епохи / І. Варзар. – К. : МП Леся, 2015. – 325 с. – (В опр.).

Країни пострадянського простору: виклики модернізації [Текст] : збірник наукових праць. – К. : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – 306 с.

Україна і світ: теоретичні й практичні аспекти сучасного політичного процесу [Текст] : колективна монографія. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2016. – 520 с. – (В опр.).

Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Ханстантинов. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 200 с.

Чорновіл В. Твори: У 10-ти томах [Текст]. Т. 10. Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1998 — березень 1999) / В. Чорновіл ; упоряд. та комент. Валентини Чорновіл. – К. : Смолоскип, 2015. – 675 с. – (В опр.).

Чорноморське регіональне співробітництво в контексті процесів європейської інтеграції: Міжнародна науково-практична конференція [Текст] : збірник праць. – Миколаїв : Видавець Грінь Д.С., 2016. – 180 с.

 

Держава і право. Юридичні науки

 

Правознавство [Текст] : підручник / за відп. ред. О. Дзери. – 11-те вид., перероб. і доп.. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 632 с. – (В опр.).

Регламент Верховної Ради [Текст]. – 2002.

Стюарт Ю. Право та політика у сфері державної допомоги. Гармонізація законодавства України зі стандартами ЄС [Текст] : текст українською та англійською мовами / Ю. Стюарт, С. Цемнолонскіс, Я. Рогінська. – К. : Альфа Реклама, 2016. – 1208 с. – (В опр.).

Цемнолонскіс С. Глосарій термінів в сфері державної допомоги [Текст] : текст українською та англійською мовами / С. Цемнолонскіс ; вступне слово Ю. Стюарта. – К. : Альфа Реклама, 2016. – 164 с. – (В опр.).

 

Військова справа

 

Довідник з військової топографії [Текст] / упоряд. С.Г. Шмаль. – 2015. – 106 с.

Лелека В.М. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 10 клас [Текст] : робочий зошит / В. М. Лелека. – Х. : Ранок, 2016. – 64 с.

Лелека В.М. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 11 клас [Текст] : робочий зошит / В. М. Лелека, Е. В. Винограденко. – Х. : Ранок, 2011. – 64 с.

Лелека В.М. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 11 клас [Текст] : робочий зошит / В. М. Лелека. – Х. : Ранок, 2015. – 64 с.

Лелека В.М. Захист Вітчизни. Робочий зошит. Курс навчання юнаків. 10 клас [Текст] / В. М. Лелека, Е. В. Винограденко. – Х. : Ранок, 2011. – 64 с.

Самохін О.В. Організація зберігання техніки у Збройних силах України [Текст] : навчально-методичний посібник / О. В. Самохін. – Миколаїв, 2016. – 117 с.

Самохін О.В. Організація зберігання техніки у Збройних силах України [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. В. Самохін. – Миколаїв, 2016.

Самохін О.В. Призначення та загальна будова приладів спостереження та прицілювання [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / О. В. Самохін. – Миколаїв, 2015.

Самохін О.В. Призначення та загальна будова приладів спостереження та прицілювання [Текст] : навчальний посібник для студентів кафедри військової підготовки / О. В. Самохін. – Миколаїв, 2015. – 130 с.

Стрілецька зброя і вогнева підготовка [Електронний ресурс] : збірник. – Миколаїв, 2016.

 

Культурологія. Наукознавство

 

Борисенко В.Д. Організація наукових досліджень в Україні [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Д. Борисенко, С. А. Устенко. – Миколаїв : МНУ, 2016. – 258 с.

 

Педагогічні науки

 

Грицай Ю.О. Педагогічні основи здоров’язберігаючого навчального процесу школярів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. О. Грицай, С. В. Бірюк, О. М. Литвиненко. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 215 с.

Гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в освітньому просторі ВНЗ [Електронний ресурс] : монографія / С. І. Якименко, І. В. Казанжи, А. В. Желан та ін. ; за заг. ред. С.І. Якименко. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. – 119 с.

Докторович М.О. Система виховної роботи в дитячих будинках та інтернатних установах [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / М. О. Докторович. – К., 2012.

Докторович М.О. Соціально-педагогічна робота з дітьми з неповних сімей [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / М. О. Докторович. – К., 2010. – 152 с.

Євдокимова Н.О. Психологічні засади формування суб’єкта правничої діяльності у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] : монографія / Н. О. Євдокимова. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 420 с.

Європейські виклики: впровадження дистанційних курсів в процесі підготовки вчителів іноземних мов у рамках програми Темпус [Текст] : інноваційний проект. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 22 с.

Жигадло Г.Б. Рухливі ігри [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Г. Б. Жигадло. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – 279 с.

Лелека В.М. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 10 клас [Текст] : розробки уроків / В. М. Лелека, Е. В. Винограденко. – Х. : Ранок, 2011. – 240 с. – (Майстер-клас).

Лелека В.М. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 10 клас [Текст] : розробки уроків / В. М. Лелека. – Х. : Ранок, 2016. – 240 с. – (Сучасний майстер-клас).

Лелека В.М. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 11 клас [Текст] : розробки уроків / В. М. Лелека, Е. В. Винограденко. – Х. : Ранок, 2011. – 256 с. – (Майстер-клас).

Лелека В.М. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 11 клас [Текст] : розробки уроків / В. М. Лелека. – Х. : Ранок, 2015. – 208 с. – (Сучасний майстер-клас).

Лелека В.М. Захист Вітчизни. Організація та методика викладання предмета. 10-11 класи [Текст] / В. М. Лелека. – Х. : Ранок, 2016. – 192 с.

Лелека В.М. Оборонно-спортивний оздоровчий табір [Текст] : навчальний посібник для студентів всіх форм навчання / В. М. Лелека, К. О. М’ясоєденков. – Миколаїв, 2008. – 116 с.

Морально-етичне виховання (за програмою Л.М. Слотвинської). 1-4 класи [Текст] : посібник учителя. – Х. : Основа, 2012. – 494 с.

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. № 3 (54) / за ред. А.Л. Ситченка. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 340 с.

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. № 4 (55) / за ред. А.Л. Ситченка. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 396 с.

Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва [Текст] : монографія / О. І. Стріхар, Л. С. Аристова, К. К. Зуб та ін.. – Миколаїв : РАЛ-поліграфія, 2016. – 300 с.

Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Стріхар, Л. С. Аристова, К. К. Зуб та ін.. – Миколаїв : РАЛ-поліграфія, 2016.

Семерджян М.Г. Организация спортивно-массовой работы в летних лагерях отдыха [Електронний ресурс] : методическое пособие для студентов. / М. Г. Семерджян. – Николаев : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 179 с.

Тіхоміров А.І. Організація краєзнавчо-туристичної роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів факультету фізичної культури і спорту / А. І. Тіхоміров. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 162 с.

Тіхоміров А.І. Організація туристичної роботи [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання / А. І. Тіхоміров, Г. Ф. Усатюк. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – 178 с.

Яценко Т.О. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) [Текст] : монографія / Т. О. Яценко. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 360 с.

 

 

Фізична культура та спорт

 

Жигадло Г.Б. Футбол, міні-футбол та методика його викладання [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Г. Б. Жигадло. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 137 с.

Кулаков Ю.Є. Рухливі ігри з елементами спортивних ігор для учнів 1-8 класів [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Ю. Є. Кулаков, О. І. Вертелецький, В. Г. Богатир. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 92 с.

Легка атлетика та методика викладання. Бігові види легкої атлетики [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1. Короткі дистанції / І. В. Демидова, В. М. Лелека, Н. І. Макух, О. В. Демидова. – Миколаїв, 2016. – 60 с.

Легкоатлетичні метання [Текст] : навчально-методичний посібник / І. В. Демидова, В. М. Лелека, Л. А. Хохлова, В. В. Пильненький. – Миколаїв, 2014. – 131 с.

Легкоатлетичні стрибки [Текст] : навчально-методичний посібник / І. В. Демидова, В. М. Лелека, Ю. В. Тупєєв, Л. А. Хохлова. – Миколаїв, 2014. – 148 с.

Розвиток гнучкості студентів спеціальної медичної групи при самостійних заняттях з фізичного виховання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / Л. А. Хохлова, Г. Ю. Ванькова, М. Ю. Коржевський та ін.. – Миколаїв : Вид-во МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 78 с.

Структура і діагностика спеціальної підготовленості плавців [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / під заг. ред. Ю.В. Тупєєва, В.В. Пильненького. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 80 с.

Тіхоміров А.І. Організація оздоровлення студентів спеціальної медичної групи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальних медичних груп / А. І. Тіхоміров, З. Г. Дзюба, Г. Ю. Ванькова. – Миколаїв : Вид-во МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 253 с.

Ткаченко Ю.І. Методика навчання спортивним способам плавання [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Ю. І. Ткаченко, Ю. В. Тупєєв, А. А. Буценко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 59 с.

Тупєєв Ю.В. Хортинг та методика викладання [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Ю. В. Тупєєв, М. Г. Семерджян. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 266 с.

Усатюк Г.Ф. Рекреаційний туризм [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до занять з рекреаційного туризму / Г. Ф. Усатюк. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 150 с.

Усатюк Г.Ф.В.О.В. Спортивне орієнтування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до занять зі спортивного орієнтування / Г. Ф. Усатюк. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – 228 с.

Усатюк Г.Ф.В.О.В. Туристичний похід [Електронний ресурс] : методичні вказівки до туристичного походу / Г. Ф. Усатюк. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 118 с.

 

Мовознавство

 

Абабілова Н.М. Практикум із перекладу безособових форм дієслова з курсу ППЗОМ для студентів ІІІ курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Переклад» [Електронний ресурс] / Н. М. Абабілова, Ю. В. Бондур. – Миколаїв, 2015. – 83 с.

Волченко О.М. Теорія інтерпретації тексту [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / О. М. Волченко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 82 с.

Волченко О.М. Теорія перекладу [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / О. М. Волченко. – Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2016. – 112 с.

Ділова англійська мова: завдання для самостійної роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для проведення самостійної роботи з ділової іноземної мови для студентів факультету економіки спеціальності: Менеджмент / уклад. Р.В. Майборода. – Миколаїв, 2013. – 160 с.

Лощенова І.Ф. Методичні рекомендації з аудиторної та самостійної роботи для студентів III курсу спеціальності «Переклад» з «Лінгвокраїнознавства» [Електронний ресурс] / І. Ф. Лощенова, І. М. Михайлицька, К. А. Шапочка. – Миколаїв, 2011. – 148 с.

Лощенова І.Ф. Навчально-методичний посібник з іноземної мови за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] / І. Ф. Лощенова, Т. В. Стройко, К. А. Шапочка. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 297 с.

Мала енциклопедія давньої англійської літератури [Електронний ресурс] / уклад. Т.І. Філіпп’єва, О.Є. Дем’яненко. – Миколаїв, 2013. – 198 с.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з теоретичних дисциплін [Електронний ресурс] / уклад. П.І. Осипов, Л.В. Водяна, Н.А. Корнєва. – Миколаїв, 2015. – 23 с.

Мироненко Т.П. Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу) [Електронний ресурс] / Т. П. Мироненко, С. М. Свєточева. – Миколаїв : МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 208 с.

Мироненко Т.П. Стилістика. Аналіз англомовного публіцистичного тексту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. П. Мироненко, Л. С. Добровольська. – Миколаїв, 2013. – 199 с.

Мироненко Т.П. Філологічний аналіз сучасного англомовного художнього тексту: реалізація інтеграції лінгвістичного і літературознавчого підходу на факультеті іноземної філології [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів факультетів іноземної філології / Т. П. Мироненко, Л. С. Добровольська. – Миколаїв, 2013. – 162 с.

Наукова парадигма сучасного дискурсу: вектори актуальних досліджень [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. Н.В. Коч. – М. : Квіт, 2016. – 184 с.

Нікішина В.В. Педагогічна практика студентів — важливий етап у формуванні майбутнього вчителя англійської мови [Електронний ресурс] / В. В. Нікішина. – Миколаїв, 2002. – 37 с.

Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір [Текст] : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. А.Л. Ситченко, Т.О. Мороз. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 386 с. – (В опр.).

Солодка А.К. Фасилітація кроскультурної взаємодії [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. К. Солодка. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 228 с.

Усаченко І.В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з практики усного та писемного мовлення для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.020303 «Філологія. Переклад» [Електронний ресурс] / І. В. Усаченко. – Миколаїв, 2016. – 37 с.

Шапочка К.А. Індивідуальна робота з практичного курсу перекладу з основної мови. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник / К. А. Шапочка, Ю. І. Сидоренко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 130 с.

Шапочка К.А. Навчаємось перекладати. Вправи та завдання [Електронний ресурс]. Ч. 2 / К. А. Шапочка, Ю. І. Сидоренко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – 68 с.

Шапочка К.А. Практикум з практичного курсу перекладу з основної мови (лексичний та граматичний аспекти) [Електронний ресурс] : навчальний посібник / К. А. Шапочка, Ю. І. Сидоренко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 130 с.

 

Літературознавство

 

Вишницька Ю. Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах [Текст] : монографія / Ю. Вишницька. – К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 614 с.

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 13-14. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – 332 с.

Літературознавчі студії [Текст]. Вип. 20. – К. : Вид-во Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2008. – 320 с. – (Бібліотека інституту філології).

Слабошпицький М. Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші [Текст] : роман / М. Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 2012. – 352 с. – (Persona Grata). – (В опр.).

Токмань Г. Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту: Вибрані студії [Текст] / Г. Токмань. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 336 с. – (В опр.).

 

Мистецтвознавство

 

Васильєва Л.Л. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] : монографія / Л. Л. Васильєва. – Миколаїв : Іліон, 2016.

Сичьов О. Заповідь [Електронний ресурс] : диск пісень / О. Сичьов. – 2016.

Сичьов О. Освітянам Миколаєва [Електронний ресурс] : диск пісень / О. Сичьов. – 2016.

 

Релігієзнавство

 

Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1939) [Текст] : біографічний довідник / І. В. Бухарєва, В. М. Даниленко, В. М. Окіпнюк, І. М. Преловська. – К. : Смолоскип, 2011. – 184 с. – (В опр.).

 

Філософські науки

 

Молода нація [Текст] : альманах. Спецвипуск 51. Українська Гельсінська Спілка. – К. : Смолоскип, 2011. – 224 с.

Молода нація [Текст] : альманах. Спецвипуск 53. Суспільство й ідеологія: історія та сучасність. – К. : Смолоскип, 2015. – 200 с.

 

Психологія

 

Бабаян Ю.О. Основи практичної психології (практикум) [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. О. Бабаян. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 110 с.

Власов Г.В. Психологія у сфері соціального захисту населення [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. В. Власов, В. Г. Власов, В. І. Хоронжук. – Миколаїв, 2013.

Власов Г.В. Психофізіологія [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання / Г. В. Власов. – Миколаїв, 2016.

Ґендерна нерівність та протидія насильству [Текст] : методичні рекомендації / уклад. М.О. Докторович, Н.В. Султанова, І.А. Хозраткулова. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2016. – 40 с.

Докторович М. Арт-терапія в діяльності соціального педагога та психолога [Електронний ресурс] : методичний посібник / М. Докторович, Г. Рурик, І. Хозраткулова. – К., 2014.

Євдокимова Н.О. Ситуативно-проблемний підхід до рішення 100 шкільних проблем [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. О. Євдокимова, Н. Б. Іванцова, Л. А. Опанасенко. – Миколаїв : Іліон, 2013.

Литвиненко І.С. Вікова та педагогічна психологія [Електронний ресурс] : мультимедійний навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. С. Литвиненко, Д. В. Прасол. – Миколаїв : Арнекс, 2016.

Литвиненко І.С. Проективні малюнкові методики [Електронний ресурс] : методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. С. Литвиненко, Д. В. Прасол. – Миколаїв : Арнекс, 2015.

Литвиненко І.С. Проективні малюнкові методики [Електронний ресурс] : методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. С. Литвиненко, Д. В. Прасол. – 2-ге вид., доп. і перероб.. – Миколаїв : Кріт, 2007.

Литвиненко І.С. Психологія управління в освіті [Електронний ресурс] : методичний посібник / І. С. Литвиненко, Д. В. Прасол, Л. В. Теглівець. – Миколаїв : МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2006. – 104 с.

Литвиненко І.С. Психологія управління в освіті [Електронний ресурс] : методичний посібник / І. С. Литвиненко, Д. В. Прасол, Л. В. Теглівець. – 2-ге вид.. – Миколаїв : Арнекс, 2008. – 104 с.

Основи геронтопсихології [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Д. В. Прасол, І. С. Литвиненко, Ю. Г. Шапошникова та ін.. – Миколаїв : Арнекс, 2015.

Прасол Д.В. Загальна психологія [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д. В. Прасол. – 2-ге вид.. – Миколаїв : Арнекс, 2005. – 168 с.

Прасол Д.В. Основи парапсихології [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Д. В. Прасол. – Миколаїв : Арнекс, 2010. – 84 с.

Прасол Д.В. Основи психосемантики [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Д. В. Прасол, Н. О. Прасол. – Миколаїв : Арнекс, 2010. – 96 с.

Прасол Д.В. Основи соціальної психології [Електронний ресурс] : методичний посібник / Д. В. Прасол. – Миколаїв : Арнекс, 2008. – 36 с.

Прасол Д.В. Психодіагностика та корекція в роботі шкільного психолога [Електронний ресурс] : методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д. В. Прасол. – 3-тє вид.. – Миколаїв : Арнекс, 2009. – 236 с.

Прасол Д.В. Психологічне консультування [Електронний ресурс] : методичний посібник / Д. В. Прасол. – Миколаїв : Арнекс, 2009. – 20 с.

Прасол Д.В. Психологія для школярів [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Д. В. Прасол, І. О. Прасол. – Миколаїв : Арнекс, 2009. – 120 с.

Прасол Д.В. Психологія лідерства [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Д. В. Прасол, Т. Ю. Романюк, О. Ю. Подцикіна. – Миколаїв : Кріт, 2006. – 76 с.

Прасол Д.В. Соціальна психологія [Електронний ресурс] : методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д. В. Прасол. – 5-те вид., доп. і перероб.. – Миколаїв : Арнекс, 2011. – 124 с.

Савенкова І.І. Патопсихологія [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. І. Савенкова. – Миколаїв, 2017. – 158 с.

Соціальна психологія груп. Хрестоматія [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / уклад. Ю.Бабаян, Г. Васильєва, Н. Євдокимова, І. Кучманич, І. Хоржевська; за заг. ред. Н.О. Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013.

Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за науковою редакцією Н.О. Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013.

 

Література універсального змісту

 

Літературна ємигія в особах [Текст] : біобібліографічний покажчик. Ч. 1 / упоряд. Г.М. Гич. – Миколаїв : ОІППО, 2016. – 216 с.

Літературна ємигія в особах [Текст] : біобібліографічний покажчик. Ч. 2 / упоряд. Г.М. Гич. – Миколаїв : ОІППО, 2016. – 180 с.

 

Художня література

 

Альманах молодої поезії:Terra poetica [Текст] : збірка / вірші українською, білоруською, російською мовами. – К. : Самміт-Книга, 2016. – 168 c.

Антонич Б.І. Вибрані твори [Текст] / Б. І. Антонич ; упоряд. Д. Ільницький. – К. : Смолоскип, 2012. – 872 с. – (Розстріляне Відродження). – (В опр.).

Багряний І. Казка про лелек та Павлика-мандрівника: Подарунок маленьким [Текст] : віршована казка / І. Багряний. – К. : Смолоскип, 2011. – 48 с.

Багряний І. Телефон: Подарунок маленьким [Текст] : вірші / І. Багряний. – К. : Смолоскип, 2011. – 48 с.

Лущевська О. Золоте колесо року [Текст] : збірка оповідань і казок / О. Лущевська ; передм. М. Павленко. – К. : Смолоскип, 2011. – 104 с.

Сичьов О. Мій світ [Текст] : вірші, пісні / О. Сичьов. – Миколаїв : Юпітер, 2011. – 76 с.

Хмельковський Л. Як ми жили: Спогади про Головчинецький спеціальний дитячий будинок ім. Сталіна [Текст] / Л. Хмельковський ; передм. В. Поліщука. – К. : Смолоскип, 2012. – 72 с.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *